ŽUPNIJE LOKA PRI ZIDANEM MOSTU, MARIJA ŠIRJE - ZIDANI MOST, RAZBOR POD LISCO
PCT
Loka
Loka pri Zidanem Mostu
Marija Širje 730 L
Marija Širje
Marija Širje 730 L
Marija Širje
Sv. Helena – zimska foto-croped
Sv. Helena

Duhovni upravitelj župnij sem župnik

Janez Furman

tel.: 041 773 222

Župnijski urad Loka pri Zidanem Mostu
Loka 54
1434 Loka pri Zidanem Mostu
SLOVENIJA
Da bi varovali zdravje, upoštevajmo: maska, predpisana razdalja, razkužitev rok in prostora.