Mašni nameni

OZNANILA ŽUPNIJ ZIDANI MOST, RAZBOR IN LOKA

19. 2. 2024 do 25. 2. 2024

1. postna nedelja
PONEDELJEK

19. 2.

Konrad, spokornik

Razbor

Šentjur

18

19

 

† Dobovšek Franc - osmina

† iz družin Zevnikar – Trafela

križev pot

TOREK

20. 2.

Fatimska pastirčka

Razbor 17 † Hočevar Bogdan - osmina

 

SREDA

21. 2.

Irena Rimska

Loka

 

9.30

 

   Križev pot

† Car Franjo

 

ČETRTEK

22. 2.

Sedež apostola Petra

       Duhovniški dan

† somaševanje

PETEK

23. 2.

Polikarp, škof

Zidani Most

Razbor

 

 

18

† farane

 

Križev pot z veroučenci

SOBOTA

24. 2.

Matija, apostol

Zidani Most 18  † Lipovšek Anton in Zora

 

NEDELJA

25. 2.

2. postna nedelja

Loka

Razbor

Zid. Most

8.30

9.45

17

† Peklar Daniel

† Bratec Vanja– obl.

† križev pot; - Tržan Štefka

Razborski veroučenci od 1. do 7. razreda pridejo v petek ob 18. uri h križevemu potu in katehezi.

 

V soboto ob 10. uri je na Razborju križev pot in kateheza za birmance vseh treh župnij.

STOPIMO V POST

Posti se od besed, ki ranijo; govori le prijazne besede.

Posti se od žalosti; bodi napolnjen s hvaležnostjo.

Posti se od jeze; bodi napolnjen s potrpežljivostjo.

Posti se od pesimizma; bodi napolnjen z upanjem.

Posti se od skrbi; zaupaj v boga.

Posti se od pritoževanja; premišljuj o preprostosti.

Posti se od pritiskov; zaupaj v molitev.

Posti se od grenkobe; napolni srce s srečo.

Posti se od sebičnost; bodi sočuten.

Posti se od zamer; trudi se za spravo.

Posti se od besed; bodi tiho in poslušaj.