Mašni nameni

OZNANILA ŽUPNIJ ZIDANI MOST, RAZBOR IN LOKA

26. 7. 2021 do 1. 8. 2021

PONEDELJEK

26. 7.

Ana in Joahim

Sv. Ana pri Borlu 10 † po namenu
TOREK

27. 7.

Gorazd, Kliment

Sv. Jurij 19 † farane
SREDA

28. 7.

Viktor I., papež

Loka 19 † Kožar Ljudmila
ČETRTEK

29. 7.

Marta, svet. žena

Vrhovo

Čelovnik

16

18

† Šuligoj Anton – pogreb

† Jurkošek Mavricij

PETEK

30. 7.

Peter Krizolog

Šentjur

Marija Š.

18

19

† Rus Marjan

† vremenska maša

SOBOTA

31. 7

Ignacij Lojolski

Razbor 17 † Kolander Slavko in starši,

družina Močnik iz Okroglic

NEDELJA

1.      8.

     18. nedelja

      med letom

Zid. Most

Loka

Razbor

8.00

9.30

11

† Ajdič Ljudmila in sin Drago

† za zdravje / C

† Prašnikar Marija

K Bogu je odšel Anton Šuligoj iz Zidanega Mosta. Pogreb bo v četrtek, 29. julija, ob 16. uri na Vrhovem. Spomnimo se ga v molitvi.
DUHOVNA MISEL
Gospod, hvalila te bodo vsa tvoja dela,
tvoji zvesti te bodo slavili. (Ps 145,10)
»Gospod, pomagaj mi, da dosežem to in to; podari mi tisto; daj, da se mi ne zgodi tista stvar; obvaruj me tega in tega …«
Naša molitev je skoraj vedno prošnja. To ni nič slabega, ker je Jezus vedno spodbujal, naj prosimo, in ker pri tem, ko prosimo Boga, dojamemo, kako se moramo obnašati mi sami. Naša molitev je pogosto prošnja za odpuščanje. Zelo dobro! Saj če pred Bogom priznamo, da smo grešniki, nas to prenavlja in rešuje.
Naša molitev je, čeprav ne tako pogosto, kakor bi morala biti, tudi zahvala za vse, kar nam je Bog dal in nam daje. Odlično! Hvaležnost prečiščuje duha.
Na naših ustnicah je zelo redko slavilna molitev. To pa je znamenje vere, ki je nezrela, sebična, tradicionalna, z mnogimi ustaljenimi pravili in s premalo prepričanji.
Hvala, slavljenje ne pričakuje nobenega povračila. Privre iz srca, ne ker bi radi ali smo kaj dobili, temveč zaradi lepote in veličine drugega. Ne zaradi tega, kar drugi dela, temveč zaradi tega, kar je.
Slavljenje je molitev »zaljubljenega«, tistega, ki se zna zamakniti pred nečim, kar je lepo, pristno, dobro, tudi če ni vmes denarnice.
Slavilna molitev je najvišja oblika vere!
Moj Bog, daj mi te vere.
Ostanite zdravi in naj vas spremlja božji blagoslov!