Mašni nameni

OZNANILA ŽUPNIJ ZIDANI MOST, RAZBOR IN LOKA

25. 1. 2021 do 31. 1. 2021

PONEDELJEK – 25. 1

Spreobrnitev apostola Pavla

LOKA: Cesar Marta
TOREK – 26. 1

Timotej in Tit, škofa

LOKA: Seljak Verica
SREDA – 27. 1 

Angela Merici, devica

LOKA: 12 – pogreb + Jakopič Ljudmila

LOKA: Podlogar Antonija

ČETRTEK – 28. 1

Tomaž Akvinski

RAZBOR: Šantej Avguštin
PETEK – 29. 1

Konstancij, škof

RAZBOR: 16 + Kokotec Stanislava
   SOBOTA – 30. 1

Peter Bolgarski, menih

RAZBOR: 16 + Prašnikar Marija - osmina
NEDELJA – 31. 1 

4. nedelja med letom

RAZBOR: 11 + Glavač Martin – zadušnica

RAZBOR: 15 + Jakopič Ljudmila - zadušnica

Zaradi neugodne epidemiološke slike v naši dolini, so maše samo v razborski cerkvi, ki trenutno najbolj zadošča predpisanim kriterijem za bogoslužje.
Upoštevajmo: maska, predpisana razdalja, razkužitev rok in prostora.
Na Razborju je blagoslovljena voda in sol.
Na razpolago bodo Marijanski koledarji. Cena 3 €.
Za koledarje me lahko kličete ali pišete, da se dogovorimo za dostavo.
SVETO PISMO
Ko bi govoril vse jezike sveta, Svetega pisma pa ne bi živel, nisem nič. Ko bi imel vse znanje, a se ne bi napajal iz svetopisemske resnice, sem nekoristen. Nimam kaj svetovati, moje besede bi izpuhtele v praznino pozabe. Sveto pismo je sidro človeškega razuma, ogenj srčnosti in domovanje ljubezni. Nobena knjiga, ki je bila kdajkoli napisana, kjerkoli in od kogarkoli, se ne more z njo meriti. Običajno ustvarja avtor svojo zgodbo tako, da bi jo čim prej predstavil bralcem. Sveto pismo pa je nastajalo skoraj 1500 let. Kakor da večna beseda, ko se zliva v zgodovino sveta, ne prenaša hitenja. Zvezki Stare zaveze, 46 po številu, so se zlagali večino tega časa. Knjige Nove zaveze, 27 po številu, pa so se rojevale skozi eno stoletje. Vsebine Mojzesovih knjig, prvih v Svetem pismu, sprva niso zapisovali. Učitelji, navdihnjeni od Svetega Duha, so jih stoletja ustno izročali naslednjim rodovom. Kakšna kolektivna pamet in volja, da je sleherna Božja beseda ostala živa! Kakšna ljubezen do nebeškega dvora in njegove trajne govorice! Sveto pismo je knjiga o Bogu in človeku. Je večplastno pričevanje, ki vedno znova preseneča z novimi vsebinskimi odkritji. Ljudje, ki so posebej blizu Jezusu, se zmorejo spustiti v njegova najgloblja spoznanja. Ni življenjske zgodbe, ki je Sveto pismo ne bi vsebovalo. Knjiga knjig je večno mlada, večno aktualna, večno resnična. Drugače biti ne more. Ko je namreč avtor dela Sveti Duh, se ponižno srce prikloni nedosegljivemu Učitelju. Človek izroča svojo majhnost Bogu, da bi se ga dotaknila živa beseda. Gorečnost Svetega pisma. Sporočilo Božje ustave, ki je življenje.
Ostanite zdravi in naj vas spremlja božji blagoslov!
V času epidemije škofje vabijo vse duhovnike, redovnike, redovnice in vernike, da molijo naslednjo molitev: