Za rast in dozorevanje v veri

IZROČITEV BOŽJI MATERI MARIJI
(15. avgust)
OBRED SPOVEDI
ROŽNI VENEC