Za rast in dozorevanje v veri

IZROČITEV BOŽJI MATERI MARIJI
(15. avgust)
Molitev za zdravje v času epidemije koronavirusa COVID-19