ZAKRAMENTI

Sveti zakrament je v krščanstvu sveto znamenje, ki ga je postavil Jezus Kristus, da nas posvečuje. Zakramenti se imenujejo tudi svete skrivnosti. Po njih nam Jezus daje pomoč, ki jo imenujemo Božja milost. Zakramente redno delijo škofje in duhovniki, v izjemnih primerih pa jih lahko podelijo tudi verniki. Katoliška Cerkev razume zakramente kot simbol in sredstvo zaveze med Bogom in ljudmi.
SVETI KRST
Sveti krst je eden izmed sedmih svetih zakramentov in prvi zakrament uvajanja v krščanstvo. Krščenec po krstu postane član skupnosti kristjanov - krščanske Cerkve. Pogoj za krst je seveda krščanska vera, zato mora krščenec pred krstnim obredom izpovedati, da sprejema vero Cerkve za svojo.
SVETA EVHARISTIJA
Evharistija je eden od najpomembnejših krščanskih zakramentov. Ta zakrament poznajo vse večje krščanske Cerkve: rimskokatoliška Cerkev, katoliške Cerkve vzhodnega obreda, pravoslavne Cerkve in skoraj vse protestantske Cerkve (nekatere manjše protestantske denominacije sicer poznajo obred evharistije, a ga ne štejejo za zakrament).
SVETA BIRMA
Bírma je eden od krščanskih zakramentov. Slovensko ime zakramenta izvira iz besede konfirmacija (latinsko: confirmatio) in pomeni potrditev. V rimskokatoliški Cerkvi je to zakrament potrditve v veri, ki v prejemniku še dopolni in utrdi milosti, ki jih je že prej prejel pri krstu.
SVETA POKORA
Spoved ali zakrament pokore in sprave je krščanski zakrament, pri katerem Bog grešniku odpusti njegove grehe. Zakrament sprave je eden od sedmih zakramentov, ki ga je Jezus Kristus dal za duhovno ozdravljenje in posvečenje. Postavil ga je na veliko noč, ko je rekel apostolom: »Prejmite Svetega Duha! Komur grehe odpustite, so jim odpuščeni, komur jih zadržite, so jim zadržani« ( Jan 20,23).
SVETO BOLNIŠKO MAZILJENJE
Bolniško mazíljenje je krščanski zakrament namenjen podeljevanju božje milosti bolnikom. Jezus je ozdravil veliko bolnikov in tudi svojim učencem je naročil, da naj polagajo roke na bolnike in jih ozdravljajo. V Svetem pismu piše: Če je kdo med vami bolan, naj pokliče starešine Cerkve in naj ga v Gospodovem imenu z oljem mazilijo ter nad njim molijo in verna molitev bo bolnika rešila in Gospod mu bo polajšal, če je v grehih, mu bo odpuščeno. (Jak 5,14).
SVETO MAŠNIŠKO POSVEČENJE
Sveto mašniško posvečenje ali zakrament svetega reda oziroma ordinacija je krščanski sveti zakrament, pri katerem dobi kandidat božjo milost za opravljanje duhovne službe v Cerkvi. Zakrament se podeljuje s polaganjem rok, zato se imenuje tudi hirotonija (grško: χειροτονια [hirotonia] - polaganje rok). Ta zakrament ima praviloma tri stopnje: diakonsko posvečenje, duhovniško posvečenje in škofovsko posvečenje.
SVETI ZAKON
Zakrament svetega zakona je krščanski zakrament, pri katerem Bog podeljuje svojo milost ženinu in nevesti, ki sta se odločila za skupno življenje v zakonski zvezi. Zakon velja za zakrament v rimskokatoliški Cerkvi in v pravoslavnih Cerkvah (pri protestantih velja samo za obred brez moči zakramenta).