ŽUPNIJE LOKA PRI ZIDANEM MOSTU, MARIJA ŠIRJE - ZIDANI MOST, RAZBOR POD LISCO

Dragi farani župnij Marija Širje, Loke pri Zidanem Mostu in Razborju!

Zaradi zaostritve razmer so slovenski škofje ordinariji v skladu z ukrepi Vlade RS za preprečevanje širjenja epidemije COVID -19, sprejeli odločitev, da je obvezna nošnja zaščitnih mask v cerkvenih prostorih, ter ohranjati medsebojno razdaljo 1,5 metra.
Še zmeraj so v veljavi »Navodila slovenskih škofov za vzpostavitev javnega bogoslužja v slovenskih cerkvah v času epidemije COVID -19«.
Prosimo vas tudi, da v skladu z uredbo vlade, z dne 8. julija 2020, na listku oddate svojo telefonsko številko (brez imena in naslova), ki jo bomo hranili 30 dni ter jo v primeru epidemije oddali pristojnim državnim ustanovam, da vas kontaktirajo.
Loka
Loka pri Zidanem Mostu
Marija Širje 730 L
Marija Širje
Razbor pod Lisco 730 L
Razbor pod Lisco
Sv. Helena – zimska foto-croped
Sv. Helena

Duhovni upravitelj župnij sem župnik

Janez Furman

tel.: 041 773 222

Župnijski urad Loka pri Zidanem Mostu
Loka 54
1434 Loka pri Zidanem Mostu
SLOVENIJA