Posebno oznanilo

Dragi farani župnij Marija Širje, Loke pri Zidanem Mostu in Razborju!
Izredna navodila slovenskih škofov za preprečevanje širjenja koronavirusa COVID-19
V izogib širjenju koronavirusa COVID-19 in za ohranjanje zdravja prebivalstva, so do nadaljnjega odpovedane vse svete maše, podeljevanje zakramentov, zakramentalov, ljudske pobožnosti, župnijska praznovanja in drugi dogodki ter vsa srečanja.
Svete maše bom redno daroval po sprejetih namenih, vendar izključno zasebno, brez prisotnosti vernikov.
Škofje ordinariji do preklica podeljujejo slovenskim katoličanom spregled od dolžnosti udeležbe pri nedeljski sveti maši. Verniki naj nadomestijo odsotnost od svetega bogoslužja z molitvijo, postom, dobrimi deli, prebiranjem Božje besede, spremljanjem svete maše po radiu, TV oziroma spletu ter s prejemom duhovnega obhajila.
KAKO PREJEMAMO DUHOVNO OBHAJILO:
1) Na mirnem kraju se umirimo in se nato pokrižamo.
2) Zavemo se Božje navzočnosti in obudimo ter zmolimo kesanje.
3) Preberemo odlomek iz Svetega pisma.
4) Nekaj časa premišljujemo ob Božji besedi (bodite pozorni na to, kaj vam govori in kakšne občutke prebuja v vas).
5) Sledi duhovno obhajilo.
Jezus, verjamem, da si navzoč v Najsvetejšem zakramentu. Zahvaljujem se Ti za Tvojo ljubezen do mene, ki si mi jo izkazal s svojo smrtjo na križu. Želim Te ljubiti bolj kakor vse drugo, predvsem pa Te želim sprejeti v svojo dušo. Ker Te ne morem prejeti zakramentalno, Te prosim, da prideš k meni duhovno: prosim Te, da vstopiš v moje srce in prebivaš v njem.
Hvala, Jezus, za to duhovno obhajilo, hvala za Tvoj objem, hvala za to duhovno združitev s Teboj. Ne dovoli, da bi se ločil od Tebe, ampak mi pomagaj, da ostanem v Tebi.
6) Molitev končamo z znamenjem križa.

VSI SMO V ISTEM ČOLNU

Vsak od nas se vedno bolj zaveda odgovornosti, pred katero je postavljen, in tudi ta odpoved maš z navzočnostjo ljudstva je bila sprejeta samo s tem namenom, da se upočasni epidemijo tako, da ne bo prišlo do nenadne okužitve tako velikega števila ljudi, da bi se nam zlomil zdravstveni sistem in hudo bolni ne bi mogli dobiti pomoči.
Poglobimo osebno in družinsko molitev, odprimo se Duhu, da nam pove, na kakšen način lahko v okviru možnega živimo svojo vero in pripravo na veliko noč.
Ta preizkušnja nas uči naše majhnosti in spoznanja krhkosti. Tako mikroskopsko majhna stvar, kot je virus, lahko ustavi ves svet, in to nas lahko uči ponižnosti. Vabljeni smo k umiritvi in večji povezanosti z Bogom, pa tudi k solidarnosti z drugimi. Morda lahko zdajle na poseben način spoznamo, kako smo vsi v istem čolnu in da moramo vsi zgrabiti za vesla. Naj letošnji postni čas zaradi tega dogajanja postane poglobljen v doživljanju Jezusove in naše poti k trpljenju in vstajenju.
Ostanite zdravi in Bog naj vas blagoslovi!
Vaš župnik