Rožni venec

V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha. Amen.
Verujem v Boga Očeta vsemogočnega, Stvarnika nebes in zemlje. In v Jezusa Kristusa, Sina njegovega edinega, Gospoda našega; ki je bil spočet od Svetega Duha, rojen iz Marije Device; trpel pod Poncijem Pilatom, križan bil, umrl in bil v grob položen; šel pred pekel, tretji dan od mrtvih vstal; šel v nebesa; sedi na desnici Boga Očeta vsemogočnega; od ondod bo prišel sodit žive in mrtve. Verujem v Svetega Duha; sveto katoliško Cerkev, občestvo svetnikov, odpuščanje grehov, vstajenje mesa in večno življenje. Amen.
Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi tvoje ime, pridi k nam tvoje kraljestvo, zgodi se tvoja volja kakor v nebesih tako na zemlji. Daj nam danes naš vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom, in ne vpelji nas v skušnjavo, temveč reši nas hudega. Amen.
Zdrava, Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus. Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
Na koncu vsake desetke molimo:
Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu, kakor je bilo v začetku, tako zdaj in vselej in vekomaj. Amen.
O Jezus, odpusti nam naše grehe, obvaruj nas peklenskega ognja in privedi v nebesa vse duše, posebno še tiste, ki so najbolj potrebne tvojega usmiljenja.
VESELE SKRIVNOSTI
(ponedeljek in sobota)
1. ki nam poživi vero.
2. ki nam utrdi upanje.
3. ki nam vžgi ljubezen.
1. ... ki si ga Devica od Svetega Duha spočela
2. ... ki si ga Devica v obiskovanju Elizabete nosila
3. ...ki si ga Devica rodila
4. ... ki si ga Devica v templju darovala
5. ... ki si ga Devica v templju našla
SVETLE SKRIVNOSTI
(četrtek)
1. ki je naša pot.
2. ki je naša resnica.
3. ki je naše življenje.
1. ... ki je bil krščen v Jordanu
2. ... ki je v Kani naredil prvi čudež
3. ... ki je oznanjal Božje kraljestvo
4. ... ki je na Gori razodel svoje veličastvo
5. ... ki je postavil sveto evharistijo
ŽALOSTNE SKRIVNOSTI
(torek in petek)
1. ki nam utrdi spomin.
2. ki nam razsvetli pamet.
3. ki nam omeči voljo.
1. ... ki je za nas krvavi pot potil
2. ... ki je za nas bičan bil
3. ... ki je za nas s trnjem kronan bil
4. ... ki je za nas težki križ nesel
5. ... ki je za nas križan bil
ČASTITLJIVE SKRIVNOSTI
(sreda in nedelja)
1. ki nam vodi naše misli.
2. ki nam vodi naše besede.
3. ki nam vodi naša dejanja.
1. ... ki je od mrtvih vstal
2. ... ki je v nebesa šel
3. ... ki je Svetega Duha poslal
4. ... ki je tebe, Devica, v nebesa vzel
5. ... ki je tebe, Devica, v nebesih kronal