Rožni venec

1. Križ:
V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha. Amen.
2. Apostolska veroizpoved:
Verujem v Boga Očeta vsemogočnega, Stvarnika nebes in zemlje. In v Jezusa Kristusa, Sina njegovega edinega, Gospoda našega; ki je bil spočet od Svetega Duha, rojen iz Marije Device; trpel pod Poncijem Pilatom, križan bil, umrl in bil v grob položen; šel pred pekel, tretji dan od mrtvih vstal; šel v nebesa; sedi na desnici Boga Očeta vsemogočnega; od ondod bo prišel sodit žive in mrtve. Verujem v Svetega Duha; sveto katoliško Cerkev, občestvo svetnikov, odpuščanje grehov, vstajenje mesa in večno življenje. Amen.
3. Oče naš:
Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi tvoje ime, pridi k nam tvoje kraljestvo, zgodi se tvoja volja kakor v nebesih tako na zemlji. Daj nam danes naš vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom, in ne vpelji nas v skušnjavo, temveč reši nas hudega. Amen.
4. Zdrava Marija + prošnja + Sveta Marija (3X)
Zdrava, Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus.
Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
5. Slava:
Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu, kakor je bilo v začetku, tako zdaj in vselej in vekomaj. Amen.
6. Molimo enega od delov rožnega venca (glej spodaj)
7. Molitev O Jezus, odpusti:
Po vsaki desetki za Slava Očetu dodamo še:
O Jezus, odpusti nam naše grehe, obvaruj nas peklenskega ognja in privedi v nebesa vse duše, posebno še tiste, ki so najbolj potrebne tvojega usmiljenja.
8. Križ:
V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha. Amen.
VESELE SKRIVNOSTI
(ponedeljek in sobota)
1. ki nam poživi vero.
2. ki nam utrdi upanje.
3. ki nam vžgi ljubezen.
1. ... ki si ga Devica od Svetega Duha spočela
2. ... ki si ga Devica v obiskovanju Elizabete nosila
3. ...ki si ga Devica rodila
4. ... ki si ga Devica v templju darovala
5. ... ki si ga Devica v templju našla
SVETLE SKRIVNOSTI
(četrtek)
1. ki je naša pot.
2. ki je naša resnica.
3. ki je naše življenje.
1. ... ki je bil krščen v Jordanu
2. ... ki je v Kani naredil prvi čudež
3. ... ki je oznanjal Božje kraljestvo
4. ... ki je na Gori razodel svoje veličastvo
5. ... ki je postavil sveto evharistijo
ŽALOSTNE SKRIVNOSTI
(torek in petek)
1. ki nam utrdi spomin.
2. ki nam razsvetli pamet.
3. ki nam omeči voljo.
1. ... ki je za nas krvavi pot potil
2. ... ki je za nas bičan bil
3. ... ki je za nas s trnjem kronan bil
4. ... ki je za nas težki križ nesel
5. ... ki je za nas križan bil
ČASTITLJIVE SKRIVNOSTI
(sreda in nedelja)
1. ki nam vodi naše misli.
2. ki nam vodi naše besede.
3. ki nam vodi naša dejanja.
1. ... ki je od mrtvih vstal
2. ... ki je v nebesa šel
3. ... ki je Svetega Duha poslal
4. ... ki je tebe, Devica, v nebesa vzel
5. ... ki je tebe, Devica, v nebesih kronal
ZGODOVINA
Rožni venec govori o Kristusovi skrivnosti. V litanijah to molitev celo imenujemo sveti rožni venec. To pa zato, ker se v njej poglabljamo v samo skrivnost Božje prisotnosti v našem življenju.
Zgodovina in izvor rožnega venca se ujemata s staro prakso menihov in posvečenih oseb, da so molili psalme. S temi psalmi je bil prepleten vsakdan posvečene osebe. Sčasoma se je razvila molitev 150 zdravamarij in 30 očenašev, številka 150 ustreza enakemu številu psalmov v Svetem pismu.
Rožni venec je razdeljen na tri temeljne dele. Veseli, žalostni in častitljivi. Sveti oče, sveti Janez Pavel II., je dodal tem delom še svetli del rožnega venca.
MOLITEV PONAVLJANJA
Rožni venec je molitev ponavljanja, saj kar 50 ponovimo eno molitev zdravamarija v enem samem delu rožnega venca. Zdi se, da se to ne ujema z mislijo sodobnega človeka. Toda molitev rožnega venca ni podajanje informacij, je ustvarjanje Božjega okolja, v katerem mi lahko Bog zelo osebno spregovori.
Rožni venec, ki je najbolj razširjen, so zelo spodbujali bratje dominikanci. Poznamo še druge oblike te molitve: serafinski rožni venec, rožni venec Božjega usmiljenja in druge.
Danes je rožni venec molitev mnogih laikov in družin. Obenem pa je postal skupna molitev vse Cerkve, kraj, kjer se različni stanovi v Cerkvi srečamo.
Ob poplavi duhovnih tehnik, ki zasužnjujejo, ker grobo in nesvobodno preoblikujejo našo dušo, spoznavamo rožni venec kot blago šepetanje skrivnosti Gospoda, ki po Mariji vstopa v naše srce.
Rožni venec nam pomaga, da na poti upodabljanja po Kristusu rastemo naproti cilju, ki je svetost. Najpomembnejši razlog za ponovno odkritje in poživitev molitve rožnega venca je poklicanost vseh k svetosti.
»Potrebujemo krščanstvo, ki se bo odlikovalo predvsem po umetnosti molitve«. Krščanska občestva naj postanejo »pristne šole molitve« v novem tisočletju.
(Iz Apostolskega pisma: Rožni venec Device Marije, papeža Janeza Pavla II.)
Vir: www.marija.si