VELIKI TEDEN - OBREDI

Vrhunec cerkvenega leta predstavlja Veliki teden, ki ga začenjamo na cvetno ali oljčno nedeljo, vrhunec velikega tedna pa je Velikonočno tridnevje: Veliki četrtek, Veliki petek in velikonočna vigilija na Veliko soboto, ki nas uvede v Veliko noč.
CVETNA NEDELJA, 2. april:

V bogoslužju se spominjamo in podoživljamo Jezusov slovesni vhod v Jeruzalem.

Na cvetno nedeljo blagoslavljamo zelenje: oljke, butarice in drugo zelenje.

Ta blagoslov, poročilo o Jezusovem prihodu v njegovo mesto in procesija v cerkev,

nam daje podoživeti ta dogodek danes ter v Jezusu srečati našega Mesija,

po katerem hrepenijo naša srca. Blagoslov zelenja bo pri vseh mašah

 

Bogoslužje, ki poteka od cvetne do velikonočne nedelje, zaznamuje bogata simbolika,

ki pomaga h globljemu razumevanju jedra krščanskega verovanja.

Postni čas, ki ga začenjamo na pepelnično sredo in traja štirideset dni,

sklenemo z večerno mašo Velikega četrtka in tedaj nastopi sveto velikonočno tridnevje. Dnevom med četrtkom in soboto dodajamo pridevnik veliki, ker vsebujejo najgloblje sporočilo krščanstva: pripovedujejo o postavitvi zakramentov evharistije in mašniškega posvečanja ter o trpljenju, smrti in vstajenju Božjega sina Jezusa Kristusa.

VELIKI ČETRTEK, 6. april

Na Veliki četrtek obhajamo spomin Jezusove ZADNJE VEČERJE.

Med zadnjo večerjo je Jezus postavil zakrament osebne trajne realne navzočnosti pod podobo kruha in vina. Apostole je posvetil v mašnike in jim izročil skrivnost obhajanja zakramenta sv. maše.

Na ta dan se duhovniki zberemo okrog svojih škofov in obhajamo KRIZMENO MAŠO.

V stolnici pri krizmeni maši škof blagoslovi in posveti sveta olja, s katerimi delimo zakramente nato vse leto: bolniško in krstno olje ter sveto krizmo.

V župnijskih cerkvah je slovesna maša v spomin Jezusove zadnje večerje in tiho češčenje »Jezusa na Oljski gori in v ječi.

VELIKI PETEK, 7. april

Na veliki petek obhajamo dan spomina na Jezusovo obsodbo, trpljenje in smrt.

Popoldne molimo v križev pot in pustimo kakšen cvet pod križem.

Zvečer se v župnijski cerkvi zberemo k obhajanju Spomina na Jezusovo odrešenjsko trpljenje in smrt na križu. V tem obredju se povežemo z Jezusom, ki je trpel in umrl za nas in za vse ljudi. Po obredu ga počastimo v božjem grobu.

VELIKA SOBOTA, 8. april

Blagoslov velikonočnega ognja

BLAGOSLOV VELIKONOČNIH JEDI

 

Ta dan počastimo križ in Jezusa v božjem grobu.

VELIKONOČNA VIGILIJA, zvečer

Z njo začenjamo obhajati Jezusovo vstajenje. Zberemo sev cerkvi, kjer se začne

  1. del velikonočne vigilije je SLAVJE LUČI. S seboj prinesemo sveče. Slavje luči doseže vrhunec po sprevodu v cerkev, s slovesno peto hvalnico velikonočni sveči;
  2. del je BESEDNO BOGOSLUŽJE, v katerem poslušamo poročila o odrešenjskih delih,

ki jih je Bog storil za človeštvo skozi zgodovino odrešenja.

III. del: KRSTNO BOGOSLUŽJE. Iz Jezusove smrti in vstajenja izvirajo zakramenti s krstom na čelu.

  1. del: EVHARISTIČNO BOGOSLUŽJE ali sveta maša, ki je vrhunec in središče življenja kristjanov.

Ta najvišja oblika bogočastja je naša moč in tolažba, ker nam kaže kako velik je Bog v Njegovi ljubezni, ko se vedno znova daruje za nas. Kaže nam, da smo namenjeni v večnosti in da smo končno v Božjih rokah, tudi kadar tega morda ne razumemo.

VELIKA NOČ, 9. april

Velika noč je najpomembnejši krščanski praznik.

Kristjani na ta dan praznujejo Jezusovo vstajenje od mrtvih -

na veliki petek so Jezusa Kristusa križali, tretji dan po tem, na nedeljo, pa je vstal od mrtvih.

Velika noč je za kristjane praznik veselja in upanja; verujejo, da je Jezus s svojim vstajenjem premagal telesno in duhovno smrt ter za vse prinesel upanje, za kristjane pa upanje na vstajenje po smrti. Apostol Pavel pravi nekako tako, da je vera nesmiselna, če ne temelji na tem, da verjamemo v vstajenje. Pomeni, da verjamemo, da je Bog vsemogočen in da se lahko posluži katerekoli oblike in načina, da človeka odreši in mu izkaže ljubezen.

Velika noč je praznik gotovosti, da nismo rojeni za smrt in da smrt nima zadnje besede.

Je praznik gotovosti, da je človek tako dragocen, da je vreden življenja Boga.

Velika noč nam pove, da smo kot Božji otroci dobili svobodno voljo in da se lahko

svobodno odločimo za življenje, lepoto, Boga In bodimo iskreni, da globoko v sebi čutimo Njegovo ljubezen.

Zjutraj se udeležimo vstajenjske procesije in svete maše; praznovanje se nadaljuje pri domači mizi, kjer se zbere vsa družina in z molitvijo začne velikonočni zajtrk..

 

Ob udeležbi velikonočnega tridnevja se duhovno pripravimo na obhajanje Velike noči.

VELIKONOČNI PONEDELJEK , 10. april

Velikonočno praznovanje se razširi še na ves teden velikonočne osmine.

Na Velikonočni ponedeljek se spominjamo srečanja Vstalega z učencema na poti v Emavs. Zato rečemo, da ta dan gremo v Emavs, na obiske k znancem in sorodnikom voščit blagoslovljene velikonočne praznike.